DAILY NOTICE FAQ Q&A REVIEW LOGIN JOIN CART MYSHOP
현재 위치
  1. 게시판
  2. 상품 사용후기

상품 사용후기

게시판 목록
번호 카테고리 제목 작성자 작성일 조회 추천 평점
60 잘 입을게요 [1] 이**** 2022-09-15 22:53:32 4 0 5점
59 이뻐요 [1] 자**** 2022-09-11 23:45:33 3 0 5점
58 좋아요 [1] 김**** 2022-08-27 18:58:02 11 0 5점
57 [1] 김**** 2022-08-27 18:56:45 15 0 5점
56 반품부탁드립니다. [1] 안**** 2022-08-10 18:58:40 24 0 5점
55 안녕하세요 [1] 유**** 2022-08-03 22:31:34 24 0 5점
54 굿굿 [1] 김**** 2022-07-31 16:50:30 23 0 5점
53 굿굿 [1] 김**** 2022-07-31 16:48:42 15 0 5점
52 안녕하세요 [2] 유**** 2022-07-20 18:00:03 22 0 5점
51 배송하나가 잘못 왔습니다. [1] 최**** 2022-07-08 10:27:07 30 0 5점
50 예뻐요 [1] 유**** 2022-07-03 23:37:14 31 0 5점
49 안녕하세요 [1] 유**** 2022-06-29 16:54:03 31 0 5점
48 반품 처리 [1] 자**** 2022-05-07 02:31:42 89 0 5점
47 만족 [1] 김**** 2022-04-25 03:27:56 80 0 5점
46 김**** 2022-04-25 03:26:11 61 0 5점

글쓰기

이전 페이지

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4

다음 페이지

 
상호: 보노비스타   l  대표자. 박태진   l   소재지. 부산시 중구 광복로 39번길 30-1,3층
사업자등록. 602-07-41693   l   통신판매업신고. 2008-부산중구-0132
고객센터.070-4157-4947 [10:00 ~ 17:00]   l   이메일 : bonovista30@gmail.com